facebook
draw line

מתיחת קו

ClapLab logo
draw line

מתיחת קו

ClapLab logo
מותחים קו בין הטורים ומוצאים התאמות

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים שאלה ומותחים קו אל התשובה המתאימה בטור המקביל
מותחים את הקוים בין כל השאלות והתשובות
ויוצרים התאמות בין שניים או שלושה טורים
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
שאלות בתמונה או בטקסט.
2
אפשרות לשניים או שלושה טורים.
3
כפתור בדיקה יוצג בבחירה או שהתוצאה תוצג מיד.
4
בחזרה ליצירת משחק מתיחת קו

איך יוצרים משחק מתיחת קו?

 • בוחרים האם ליצור משחק עם שני טורים או שלושה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • מקלידים את התוכן של הטורים השונים
 • בוחרים האם לשלב תמונות בטורים
 • שומרים את משחק מתיחת קו ומשתפים

נקודות נוספות במשחק מתיחת קו

 • ניתן לבחור מספר טורים שונה
 • לכל טור יש כותרת וצבע אחר
 • ניתן להוסיף טקסט ו/או תמונה לטורים השונים
 • ניתן לבחור תשובה אוטומטית או עם כפתור בדיקה

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

מתיחת קו

מותחים קו בין הטורים ומוצאים התאמות

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים שאלה ומותחים קו אל התשובה המתאימה בטור המקביל
מותחים את הקוים בין כל השאלות והתשובות
ויוצרים התאמות בין שניים או שלושה טורים

יתרונות המשחק:

אפשרות לשניים או שלושה טורים.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם ליצור משחק עם שני טורים או שלושה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • מקלידים את התוכן של הטורים השונים
 • בוחרים האם לשלב תמונות בטורים
 • שומרים את משחק מתיחת קו ומשתפים

נקודות נוספות במשחק מתיחת קו

 • ניתן לבחור מספר טורים שונה
 • לכל טור יש כותרת וצבע אחר
 • ניתן להוסיף טקסט ו/או תמונה לטורים השונים
 • ניתן לבחור תשובה אוטומטית או עם כפתור בדיקה
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

מתיחת קו

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים שאלה ומותחים קו אל התשובה המתאימה בטור המקביל
מותחים את הקוים בין כל השאלות והתשובות
ויוצרים התאמות בין שניים או שלושה טורים

יתרונות המשחק:

אפשרות לשניים או שלושה טורים.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם ליצור משחק עם שני טורים או שלושה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • מקלידים את התוכן של הטורים השונים
 • בוחרים האם לשלב תמונות בטורים
 • שומרים את משחק מתיחת קו ומשתפים

נקודות נוספות במשחק מתיחת קו

 • ניתן לבחור מספר טורים שונה
 • לכל טור יש כותרת וצבע אחר
 • ניתן להוסיף טקסט ו/או תמונה לטורים השונים
 • ניתן לבחור תשובה אוטומטית או עם כפתור בדיקה
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן