facebook
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

2-קטן-בינוני

מתאים לגיל צעיר - בינוני 

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים  

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

זיכרון

ClapLab logo

לוחצים על הקלפים ומוצאים את הזוגות

הסבר על המשחק

במשחק מוצגים קלפים הפוכים
בוחרים קלף ומחפשים את הקלף המקביל אליו
לאחר מציאת זוג מחפשים את הזוג הבא
על לסיום כל קלפי הזכרון

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

2-קטן-בינוני

מתאים לגיל צעיר - בינוני​

יתרונות המשחק:

1
2

משחק לא תחרותי.

אפשרות להתאמה של שני קלפים או שלושה קלפים ליצירת הסדרה.

3
4

קלפי מילים או קלפי תמונה לפי בחירה.

חלוקה לפי שורות לזוגות השונים.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים את התמונה לגב הקלפים
 • בוחרים את התמונה או הצבע לצד השני של הקלפים
 • בוחרים האם להציג תמונות או טקסט בכל קלף בזוגות
 • בוחרים מספר קלפים וחלוקה לקבוצות
 • שומרים את משחק הזיכרון ומשתפים

נקודות נוספות במשחק זיכרון

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור תמונות לגב הקלף או לתחתיתו
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים
 • ניתן להציג את הזוגות בקבוצות
hangedman

איש תלוי

ClapLab logo

מגלים את התשובה בגילוי האותיות החסרות

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה ואותיות במקלדת וירטואלית
לחיצה על אות נכונה תוסיף אותה אל סימון המילים
המטרה לגלות את המילה לפני שנפסלים מספר פעמים
בגילוי כל התשובה עוברים אל השאלה הבאה
עד לסיום כל השאלות

 

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר​

יתרונות המשחק:

1
2

ניתן לקבוע אותיות עזר לטובת השחקנים.

אפשרות להעלאת תמונות המשלימות את עצמן ומשתמשות כאיש התלוי.

3

ניתן לקבוע משחק ללא פסילות (מיוחד ללמידה).

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות
 • מזינים ומקלידים את התשובות לאיש התלוי
 • בוחרים האם להעלות תמונות לשאלות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע למקלדת ולטבלת האותיות
 • בוחרים מיקומים לשאלות והתשובות
 • שומרים את משחק איש תלוי ומשתפים

נקודות נוספות במשחק איש תלוי

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור להציג איש תלוי או איורים אחרים
 • ניתן לבחור האם המשחק יסתיים במספר טעויות
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

גילוי תמונה

ClapLab logo

עונים על שאלות וחושפים את התמונה המסתתרת מאחורי האריחים

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים משבצת מהתמונה המוסתרת
מופיעה בפניהם שאלת טריוויה אמריקאית
לאחר מענה נכון על השאלה המשבצת מוסרת
ולשחקנים נגלה חלק מהתמונה
לאחר שעונים על כל השאלות התמונה נחשפת במלואה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
2

אפשרות לתמונה עליונה (המוסתרת) ותמונה תחתונה (זה שמתגלה).

שאלות גמישות במספר התשובות.

3

אפשרות להקראה באמצעות קבצי Mp3 לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים ומעלים את התמונה המסתתרת
 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים צבעים ומיקומים לשאלות ולתמונה
 • שומרים את משחק גילוי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גילוי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה
 • ניתן לבחור תמונה עליונה לפני חשיפה ואחרי חשיפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי

גרירה על גבי תמונה

ClapLab logo

גוררים אלמנט למקום הנכון בתמונה

הסבר על המשחק

בכל פעם עולה נקודה אחרת
השחקנים גוררים את הנקודה
ומניחים אותה על המקום הנכון בתמונה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
3

אפשרות למפות משתנות ומיקומיים בגדלים שונים.

בחזרה ליצירת משחק גרירה על גבי תמונה

2

מיקום של תמונות או מלל על גבי המפה (בבחירה).

איך יוצרים את המשחק?

 • מסמנים ויוצרים נקודה על התמונה
 • לכל נקודה משייכים שאלה או כיתוב
 • יוצרים עוד נקודות שאלות ותשובות
 • מעדכנים ומסדרים את העיצוב
 • שומרים את משחק גרירה על גבי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירה על גבי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלות ולתשובה
 • מעולה למשחקי התמצאות או מפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

מילים מבולבלות

ClapLab logo

פותרים את החידות ומסדרים את המילים המבולבלות

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה או תמונה בריבוע
התשובה מופיעה בצורה מבולבלת
למענה על השאלה יש לגרור את אותיות התשובה
ולהרכיב את התשובה הנכונה!

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1
2

מילים מבולבלות ללא הגבלת אורך (כולל משפטים).

אין הבדלה במספר המילים במשחק.

3
4

שאלות כטקסט או כתמונה.

אפשרות הקראה (בקבצי MP3) לפני או אחרי שאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים את השאלות או התמונות לשאלה
 • בוחרים את המילים שיהיו התשובה המבולבלת
 • מעצבים את המשחק ובוחרים צבעים
 • שומרים את משחק מילים מבולבלות ומשתפים

נקודות נוספות במשחק מילים מבולבלות

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה והתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק באופן חופשי
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

תשע בריבוע

ClapLab logo

מוצאים את התשובה הנכונה בקוביות שבריבוע​

הסבר על המשחק

יש להשלים את כל המרובע על ידי תשובות נכונות
לשאלות שנפתחות אחת אחרי השניה.
עד למענה על כל השאלות שבריבוע הקסם

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1

אפשרות לשאלת טקסט או תמונה (או שילוב בניהן).

2

אפשרות להקראה לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים האם להעלות תמונות לתשובות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע לריבועים
 • בוחרים צבע לתשובה נכונה ולשאלה הנוכחית
 • שומרים את משחק תשע בריבוע ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תשע בריבוע

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור מיקום לריבוע הקסם
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי

סווייפ

ClapLab logo

מזיזים את החידה לתשובה הנכונה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה או תמונה במרכז
הם צריכים להסיט את השאלה אל התשובה הנכונה
למעלה משמאל או מימין ולענות על שאלת הטריוויה.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
2

שאלות בטקסט או בתמונות

אפשרות לשני צדדי תשובה או לשלושה.

3

ללא הגבלת כמות השאלות.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • מזינים את השאלות והתשובות ומסמנים את התשובה הנכונה לכל שאלה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • בוחרים האם להקליט שאלות ותשובות לשחקנים
 • שומרים את משחק הטריוויה סוויפ ומשתפים

נקודות נוספות במשחק סוויפ

 • ניתן להעלות הקלטות
 • ניתן לבחור תמונות במקום השאלות או התשובות
 • ניתן לבחור האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • ללא הגבלה במספר השאלות

פאזל

ClapLab logo

מרכיבים את הפאזל באמצעות מענה על תשובות נכונות

הסבר על המשחק

מרכיבים פאזל.
את החלקים מקבלים מראש או בעקבות תשובה נכונה.
לאחר שהנחנו את כל החלקים במקום הפאזל מושלם,
ואנחנו יכולים לראות את התמונה המלאה.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
2

הפאזל מתחלק לבד מכל תמונה שמועברת.

פאזל שאלות או פאזל רגיל באותו המשחק (לשחקנים גדולים או קטנים).

3

ללא הגבלת מספר השחקנים.

איך יוצרים את המשחק?

 • מעלים את התמונה שתוצג בחלקי הפאזל
 • בוחרים האם החלקים יוצגו מההתחלה או בתשובה לשאלות
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לפאזל וצבעים לשאלות והתשובות
 • בפאזל שאלות מזינים את השאלות והתוכן
 • שומרים את משחק הפאזל ומשתפים

נקודות נוספות במשחק פאזל

 • מספר השאלות כמספר החלקים
 • ניתן לבחור חלוקה אחרת של חלקי הפאזל
 • הפאזל מורכב באיזור המרכזי
draw line

מתיחת קו

ClapLab logo

מותחים קו בין הטורים ומוצאים התאמות​

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים שאלה ומותחים קו אל התשובה המתאימה בטור המקביל
מותחים את הקוים בין כל השאלות והתשובות
ויוצרים התאמות בין שניים או שלושה טורים

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שאלות בתמונה או בטקסט.

אפשרות לשני טורים או לשלושה טורים.

3
4

כפתור בדיקה יוצג בבחירה או שהתוצאה תוצג מיד.

בחזרה ליצירת משחק מתיחת קו

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם ליצור משחק עם שני טורים או שלושה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • מקלידים את התוכן של הטורים השונים
 • בוחרים האם לשלב תמונות בטורים
 • שומרים את משחק מתיחת קו ומשתפים

נקודות נוספות במשחק מתיחת קו

 • ניתן לבחור מספר טורים שונה
 • לכל טור יש כותרת וצבע אחר
 • ניתן להוסיף טקסט ו/או תמונה לטורים השונים
 • ניתן לבחור תשובה אוטומטית או עם כפתור בדיקה

גרירת תמונות לתשובה

ClapLab logo

גוררים תמונה אל תמונה מתאימה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגות תמונות
בוחרים תמונה מהתמונות המוצגות
וגוררים לשאלה את התמונה הנכונה.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1
2

מתאים גם לגילאים צעירים.

נוח מאוד למשחקי התאמה וחזרה.

3

גודל הטקסט בכרטיסים משתנה וגמיש.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים את התמונות שיהיו התשובות
 • מקלידים את השאלה או מעלים תמונה
 • מעצבים את השאלה ואת טבלת התמונות
 • שומרים את משחק גרירת תמונה לתשובה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת תמונה לתשובה

 • ניתן להוסיף הקלטות לתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק באופן חופשי
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

גרירת מילים

ClapLab logo

גוררים ביטוי אל ביטוי מתאים

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגות שאלות
השחקנים צריכים לגרור את התשובה הנכונה אל השאלה
ולגרור את כל התשובות בהצלחה.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1

נוח מאוד למשחקי התאמה וחזרה.

2

גודל הטקסט בכרטיסים משתנה וגמיש.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים את השאלות והתשובות
 • מקליטים הסבר לתשובות (אפשרות)
 • מעצבים את השאלה ואת טבלת התשובות
 • שומרים את משחק גרירת מילים ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת מילים

 • ניתן להוסיף הקלטות לתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם

נכון לא נכון​

ClapLab logo

מחליטים מהי התשובה הנכונה​

הסבר על המשחק

על כל שאלה ברשימה עונים נכון או לא נכון.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1

אפשרות לתשובות שאינן רק "נכון" או "לא נכון"

2

אפשרות לסיום המשחק לאחר מספר טעויות.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים את השאלות והתשובות ומסמנים את התשובה הנכונה לכל שאלה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • בוחרים האם להקליד תשובות שונות
 • שומרים את משחק הנכון לא נכון ומשתפים

נקודות נוספות במשחק נכון לא נכון

 • ניתן להעלות הקלטות
 • ניתן להזין תשובות אחרות מ-"נכון" ו-"לא נכון"
 • ללא הגבלה במספר השאלות
פיצוחים

פיצוחים

ClapLab logo

כובשים את התאים בכוורת ויוצרים רצף אופקי או אנכי

הסבר על המשחק

2 קבוצות משחקות אחת מול השניה.
כל קבוצה בתורה בוחרת תא בכוורת ועונה על השאלה.
התשובה מתחילה באות שמופיעה בתא הנבחר.
אם התשובה נכונה, התא יצבע בצבע הקבוצה.
הקבוצה הזוכה היא זו שיצרה ראשונה רצף תאים בצבע שלה במאוזן או במאונך.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

עיצוב מרהיב.

תפעול קל ופשוט.

3
4

שאלות "פתוחות".

בחזרה ליצירת משחק פיצוחים

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות עם תשובה פתוחה
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק פיצוחים

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות פתוחות בלבד
 • מומלץ לגוון את האותיות שמתחילה בהן התשובה
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כתיבה של 20 שאלות
 • משחק פיצוחים משלב אסטרטגיה וידע
Tic-Tac-Toe

איקס עיגול

ClapLab logo

משלימים רצף של איקס או עיגול באמצעות מענה על שאלות

הסבר על המשחק

תחרות בין 2 קבוצות.
כל קבוצה שעונה נכון על שאלה תוכל לסמן משבצת בצורה שלה.
השאלון הן שאלות סגורות עם שתיים עד ארבע אפשרויות
המטרה ליצור רצף עיגולים או איקסים בצורה אופקית, אנכית או באלכסון.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

משחק מהיר וקליל.

שילוב טקטיקה וידע.

3

שאלות טריוויה בשילוב משחק.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק איקס עיגול

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • משחק קצר ומהיר לפעילות קצרה באופן יחסי למשחקים האחרים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך מספר נמוך יחסית של שאלות
Wheel of Fortune

גלגל המזל

ClapLab logo

מגרילים נקודות, מגלים אותיות, פותרים חידות!

הסבר על המשחק

תחרות בין 2-4 קבוצות.
משחק של ידע וגם מזל.
קבוצה מנסה לגלות תשובה לשאלה פתוחה ע״י ניחוש אותיות.
קבוצה שמנחשת נכון אות שקיימת בתשובה,
מקבלת את סכום הנקודות אותו הגרילה בגלגל המזל.
השאלות הן שאלות פתוחות.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

מספר קבוצות גמיש.

אפשרות לרצף תשובות.

3

שילוב של מזל ושכל :) ויכולת לזכות גם עם פחות ידע.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות עם תשובה פתוחה
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים האם סדר רנדומלי
 • מגדירים את שמות הקבוצות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק גלגל המזל

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות פתוחות בלבד
 • משחק ארוך באופן יחסי למשחקים האחרים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • ניתן לבחור האם יש רצף מענה לקבוצה או לא
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
Monopoly

מונופול

ClapLab logo

עוברים בין שאלות למשימות ומסיימים את המסלול

הסבר על המשחק

כל קבוצה בתורה זורקת את הקוביה
מתקדמת במסלול ועונה על חידות.
למשחק יש שתי גרסאות:
במסלול מעגלי, המשחק מסתיים כשהמנחה מחליט לסיימו.
במסלול התחלה וסוף, הקבוצה הראשונה שמגיעה לסיום היא המנצחת.
השאלות הן שאלות סגורות.

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

עיצובים שונים לבחירה.

אפשרות למסלול מעגלי או מסלול עם סיום.

3
4

מספר קבוצות גמיש.

תחרות מהנה בשילוב מזל.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • זורקים קוביות, עונים על שאלות, משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק מסלול מונופול

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים במסלול מעגלי
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מסלול משלב מעט מזל וידע
לוגו משחק בינגו ClapLab

בינגו

ClapLab logo

כותבים שאלות, מדפיסים לוחות, ועושים בינגו!

הסבר על המשחק

מנחה המשחק מפעיל את המשחק ושואל שאלות.

יודעים את התשובה? מסמנים בלוח הבינגו המודפס את התשובה לשאלה שנשאלה.

מילאתם שורה? מילאתם טור? מילאתם את כל הלוח?

בינגו!

 

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

עיצובים שונים לבחירה.

2

ניתן להתחרות כקבוצה או בפרטים.

3

תחרות מהנה, מקפיצה ומרגשת, בשילוב מזל.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק מזינים מספר לוחות להדפסה
 • מדפיסים לוחות, מחלקים למשתתפים
 • מפעילים את המשחק 
 • מסמנים בלוחות הבינגו את התשובות
 • הראשון ליצור בינגו, זוכה!

נקודות נוספות במשחק בינגו

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן להחליט מה הדרישה לבינגו: שורה/טור או לוח שלם.
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק המשלב מזל וידע
ClapLab logo
הסבר קצר כפי שמופיע בעמוד "התבניות שלנו"

הסבר על המשחק

הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק

יתרונות המשחק:

איך יוצרים את המשחק?

הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק
ClapLab logo

הסבר על המשחק

הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק הסבר (ארוך יותר) על המשחק

יתרונות המשחק:

איך יוצרים את המשחק?

הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק הוראות ליצירת המשחק
דילוג לתוכן