facebook
Tic-Tac-Toe

איקס עיגול

ClapLab logo
Tic-Tac-Toe

איקס עיגול

ClapLab logo
משלימים רצף של איקס או עיגול באמצעות מענה על שאלות

הסבר על המשחק

תחרות בין 2 קבוצות.
כל קבוצה שעונה נכון על שאלה תוכל לסמן משבצת בצורה שלה.
השאלון הן שאלות סגורות עם שתיים עד ארבע אפשרויות
המטרה ליצור רצף עיגולים או איקסים בצורה אופקית, אנכית או באלכסון.
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
משחק מהיר וקליל.
2
שילוב טקטיקה וידע.
3
שאלות טריוויה בשילוב משחק.

איך יוצרים משחק איקס עיגול?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק איקס עיגול

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • משחק קצר ומהיר לפעילות קצרה באופן יחסי למשחקים האחרים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך מספר נמוך יחסית של שאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

איקס עיגול

משלימים רצף של איקס או עיגול באמצעות מענה על שאלות

הסבר על המשחק

תחרות בין 2 קבוצות.
כל קבוצה שעונה נכון על שאלה תוכל לסמן משבצת בצורה שלה.
השאלון הן שאלות סגורות עם שתיים עד ארבע אפשרויות
המטרה ליצור רצף עיגולים או איקסים בצורה אופקית, אנכית או באלכסון.

יתרונות המשחק:

שילוב טקטיקה וידע.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק איקס עיגול

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • משחק קצר ומהיר לפעילות קצרה באופן יחסי למשחקים האחרים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך מספר נמוך יחסית של שאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
מדיה אפשרות לשילוב מדיה (אולי צריך להחליף ל "סירטון"?)
קבוצתי
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

איקס עיגול

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

תחרות בין 2 קבוצות.
כל קבוצה שעונה נכון על שאלה תוכל לסמן משבצת בצורה שלה.
השאלון הן שאלות סגורות עם שתיים עד ארבע אפשרויות
המטרה ליצור רצף עיגולים או איקסים בצורה אופקית, אנכית או באלכסון.

יתרונות המשחק:

שילוב טקטיקה וידע.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק איקס עיגול

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • משחק קצר ומהיר לפעילות קצרה באופן יחסי למשחקים האחרים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך מספר נמוך יחסית של שאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
מדיה אפשרות לשילוב מדיה (אולי צריך להחליף ל "סירטון"?)
קבוצתי
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן