משחקי תוכן

משחק שמיטה

פעילות לשנת שמיטה
ומשחקי קבוצות לשמיטה
משחקים לשנת השמיטה.

בינגו פסח

בינגו מיוחד לפסח
בשיתוף חוויות התנ"ך!
שאלות טריוויה מהנות
בהנחיה מהנה וכיפית!

משחקי ירושלים

משחקי קבוצות לכיתה,
לבית ולכל פעילות בנושא ירושלים.
אתם בוחרים אחד מחמשת סוגי
המשחקים ומתחילים לשחק.

משחקי מדינת ישראל

משחקים ותחרות בין קבוצות
להפעלה במשחק בכיתה או במשפחה.
המשחקים מאפשרים לשחק ולהתחרות
בין הקבוצות השונות במגוון המשחקים.

בינגו ירושלים

אמיתי המספר מזמין אתכם!
להצטרף אליו לסיור בירושלים
הצטרפו אל אמיתי לסיור
וענו על השאלות.