facebook

גרירה על גבי תמונה

ClapLab logo

גרירה על גבי תמונה

ClapLab logo
גוררים אלמנט למקום הנכון בתמונה

הסבר על המשחק

בכל פעם עולה נקודה אחרת
השחקנים גוררים את הנקודה
ומניחים אותה על המקום הנכון בתמונה
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
אפשרות למפות משתנות ומיקומיים בגדלים שונים.
2
מיקום של תמונות או מלל על גבי המפה (בבחירה).
3
בחזרה ליצירת משחק גרירה על גבי תמונה

איך יוצרים משחק גרירה על גבי תמונה?

 • מסמנים ויוצרים נקודה על התמונה
 • לכל נקודה משייכים שאלה או כיתוב
 • יוצרים עוד נקודות שאלות ותשובות
 • מעדכנים ומסדרים את העיצוב
 • שומרים את משחק גרירה על גבי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת על גבי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלות ולתשובה
 • מעולה למשחקי התמצאות או מפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

גרירה על גבי תמונה

גוררים אלמנט למקום הנכון בתמונה

הסבר על המשחק

בכל פעם עולה נקודה אחרת
השחקנים גוררים את הנקודה
ומניחים אותה על המקום הנכון בתמונה

יתרונות המשחק:

מיקום של תמונות או מלל על גבי המפה (בבחירה).

איך יוצרים את המשחק?

 • מסמנים ויוצרים נקודה על התמונה
 • לכל נקודה משייכים שאלה או כיתוב
 • יוצרים עוד נקודות שאלות ותשובות
 • מעדכנים ומסדרים את העיצוב
 • שומרים את משחק גרירה על גבי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת על גבי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלות ולתשובה
 • מעולה למשחקי התמצאות או מפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

גרירה על גבי תמונה

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

בכל פעם עולה נקודה אחרת
השחקנים גוררים את הנקודה
ומניחים אותה על המקום הנכון בתמונה

יתרונות המשחק:

מיקום של תמונות או מלל על גבי המפה (בבחירה).

איך יוצרים את המשחק?

 • מסמנים ויוצרים נקודה על התמונה
 • לכל נקודה משייכים שאלה או כיתוב
 • יוצרים עוד נקודות שאלות ותשובות
 • מעדכנים ומסדרים את העיצוב
 • שומרים את משחק גרירה על גבי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת על גבי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלות ולתשובה
 • מעולה למשחקי התמצאות או מפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן