facebook

גרירת תמונות לתשובה

ClapLab logo

גרירת תמונות לתשובה

ClapLab logo
גוררים תמונה אל תמונה מתאימה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגות תמונות
בוחרים תמונה מהתמונות המוצגות
וגוררים לשאלה את התמונה הנכונה.
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1
מתאים גם לגילאים צעירים.
2
נוח מאוד למשחקי התאמה וחזרה.
3
גודל הטקסט בכרטיסים משתנה וגמיש.

איך יוצרים משחק גרירת תמונה לתשובה?

 • מזינים את התמונות שיהיו התשובות
 • מקלידים את השאלה או מעלים תמונה
 • מעצבים את השאלה ואת טבלת התמונות
 • שומרים את משחק גרירת תמונה לתשובה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת תמונה לתשובה

 • ניתן להוסיף הקלטות לתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק באופן חופשי
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

גרירת תמונות לתשובה

גוררים תמונה אל תמונה מתאימה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגות תמונות
בוחרים תמונה מהתמונות המוצגות
וגוררים לשאלה את התמונה הנכונה.

יתרונות המשחק:

נוח מאוד למשחקי התאמה וחזרה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים את התמונות שיהיו התשובות
 • מקלידים את השאלה או מעלים תמונה
 • מעצבים את השאלה ואת טבלת התמונות
 • שומרים את משחק גרירת תמונה לתשובה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת תמונה לתשובה

 • ניתן להוסיף הקלטות לתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק באופן חופשי
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

גרירת תמונות לתשובה

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגות תמונות
בוחרים תמונה מהתמונות המוצגות
וגוררים לשאלה את התמונה הנכונה.

יתרונות המשחק:

נוח מאוד למשחקי התאמה וחזרה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים את התמונות שיהיו התשובות
 • מקלידים את השאלה או מעלים תמונה
 • מעצבים את השאלה ואת טבלת התמונות
 • שומרים את משחק גרירת תמונה לתשובה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גרירת תמונה לתשובה

 • ניתן להוסיף הקלטות לתשובה
 • ניתן לעצב את המשחק באופן חופשי
 • השאלות מופיעות כתמונה או כטקסט או גם וגם
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן