facebook
hangedman

איש תלוי

ClapLab logo
hangedman

איש תלוי

ClapLab logo
מגלים את התשובה בגילוי האותיות החסרות

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה ואותיות במקלדת וירטואלית
לחיצה על אות נכונה תוסיף אותה אל סימון המילים
המטרה לגלות את המילה לפני שנפסלים מספר פעמים
בגילוי כל התשובה עוברים אל השאלה הבאה
עד לסיום כל השאלות
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1
ניתן לקבוע אותיות עזר לטובת השחקנים.
2
אפשרות להעלאת תמונות המשלימות את עצמן ומשתמשות כאיש התלוי.
3
ניתן לקבוע משחק ללא פסילות (מיוחד ללמידה).

איך יוצרים משחק איש תלוי?

 • מזינים ומקלידים שאלות
 • מזינים ומקלידים את התשובות לאיש התלוי
 • בוחרים האם להעלות תמונות לשאלות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע למקלדת ולטבלת האותיות
 • בוחרים מיקומים לשאלות והתשובות
 • שומרים את משחק איש תלוי ומשתפים

נקודות נוספות במשחק איש תלוי

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור להציג איש תלוי או איורים אחרים
 • ניתן לבחור האם המשחק יסתיים במספר טעויות
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

איש תלוי

מגלים את התשובה בגילוי האותיות החסרות

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה ואותיות במקלדת וירטואלית
לחיצה על אות נכונה תוסיף אותה אל סימון המילים
המטרה לגלות את המילה לפני שנפסלים מספר פעמים
בגילוי כל התשובה עוברים אל השאלה הבאה
עד לסיום כל השאלות

יתרונות המשחק:

אפשרות להעלאת תמונות המשלימות את עצמן ומשתמשות כאיש התלוי.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות
 • מזינים ומקלידים את התשובות לאיש התלוי
 • בוחרים האם להעלות תמונות לשאלות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע למקלדת ולטבלת האותיות
 • בוחרים מיקומים לשאלות והתשובות
 • שומרים את משחק איש תלוי ומשתפים

נקודות נוספות במשחק איש תלוי

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור להציג איש תלוי או איורים אחרים
 • ניתן לבחור האם המשחק יסתיים במספר טעויות
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

איש תלוי

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה ואותיות במקלדת וירטואלית
לחיצה על אות נכונה תוסיף אותה אל סימון המילים
המטרה לגלות את המילה לפני שנפסלים מספר פעמים
בגילוי כל התשובה עוברים אל השאלה הבאה
עד לסיום כל השאלות

יתרונות המשחק:

אפשרות להעלאת תמונות המשלימות את עצמן ומשתמשות כאיש התלוי.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות
 • מזינים ומקלידים את התשובות לאיש התלוי
 • בוחרים האם להעלות תמונות לשאלות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע למקלדת ולטבלת האותיות
 • בוחרים מיקומים לשאלות והתשובות
 • שומרים את משחק איש תלוי ומשתפים

נקודות נוספות במשחק איש תלוי

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור להציג איש תלוי או איורים אחרים
 • ניתן לבחור האם המשחק יסתיים במספר טעויות
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
 • ניתן לבחור סדר רנדומלי או משחק לפי סדר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן