facebook

גילוי תמונה

ClapLab logo

גילוי תמונה

ClapLab logo
עונים על שאלות וחושפים את התמונה המסתתרת מאחורי האריחים

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים משבצת מהתמונה המוסתרת
מופיעה בפניהם שאלת טריוויה אמריקאית
לאחר מענה נכון על השאלה המשבצת מוסרת
ולשחקנים נגלה חלק מהתמונה
לאחר שעונים על כל השאלות התמונה נחשפת במלואה
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
אפשרות לתמונה עליונה (המוסתרת) ותמונה תחתונה (זה שמתגלה).
2
שאלות גמישות במספר התשובות.
3
אפשרות להקראה באמצעות קבצי Mp3 לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים משחק גילוי תמונה?

 • בוחרים ומעלים את התמונה המסתתרת
 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים צבעים ומיקומים לשאלות ולתמונה
 • שומרים את משחק גילוי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גילוי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה
 • ניתן לבחור תמונה עליונה לפני חשיפה ואחרי חשיפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

גילוי תמונה

עונים על שאלות וחושפים את התמונה המסתתרת מאחורי האריחים

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים משבצת מהתמונה המוסתרת
מופיעה בפניהם שאלת טריוויה אמריקאית
לאחר מענה נכון על השאלה המשבצת מוסרת
ולשחקנים נגלה חלק מהתמונה
לאחר שעונים על כל השאלות התמונה נחשפת במלואה

יתרונות המשחק:

שאלות גמישות במספר התשובות.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים ומעלים את התמונה המסתתרת
 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים צבעים ומיקומים לשאלות ולתמונה
 • שומרים את משחק גילוי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גילוי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה
 • ניתן לבחור תמונה עליונה לפני חשיפה ואחרי חשיפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

גילוי תמונה

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

השחקנים בוחרים משבצת מהתמונה המוסתרת
מופיעה בפניהם שאלת טריוויה אמריקאית
לאחר מענה נכון על השאלה המשבצת מוסרת
ולשחקנים נגלה חלק מהתמונה
לאחר שעונים על כל השאלות התמונה נחשפת במלואה

יתרונות המשחק:

שאלות גמישות במספר התשובות.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים ומעלים את התמונה המסתתרת
 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים צבעים ומיקומים לשאלות ולתמונה
 • שומרים את משחק גילוי תמונה ומשתפים

נקודות נוספות במשחק גילוי תמונה

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה
 • ניתן לבחור תמונה עליונה לפני חשיפה ואחרי חשיפה
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן