facebook

זיכרון

ClapLab logo

זיכרון

ClapLab logo
לוחצים על הקלפים ומוצאים את הזוגות

הסבר על המשחק

במשחק מוצגים קלפים הפוכים
בוחרים קלף ומחפשים את הקלף המקביל אליו
לאחר מציאת זוג מחפשים את הזוג הבא
על לסיום כל קלפי הזכרון
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

2-קטן-בינוני

מתאים לגיל צעיר - בינוני

יתרונות המשחק:

1
משחק לא תחרותי.
2
אפשרות להתאמה של שני קלפים או שלושה קלפים ליצירת הסדרה.
3
קלפי מילים או קלפי תמונה לפי בחירה.
4
חלוקה לפי שורות לזוגות השונים.

איך יוצרים משחק הזיכרון?

 • בוחרים את התמונה לגב הקלפים
 • בוחרים את התמונה או הצבע לצד השני של הקלפים
 • בוחרים האם להציג תמונות או טקסט בכל קלף בזוגות
 • בוחרים מספר קלפים וחלוקה לקבוצות
 • שומרים את משחק הזיכרון ומשתפים

נקודות נוספות במשחק זיכרון

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור תמונות לגב הקלף או לתחתיתו
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים
 • ניתן להציג את הזוגות בקבוצות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

זיכרון

לוחצים על הקלפים ומוצאים את הזוגות

הסבר על המשחק

במשחק מוצגים קלפים הפוכים
בוחרים קלף ומחפשים את הקלף המקביל אליו
לאחר מציאת זוג מחפשים את הזוג הבא
על לסיום כל קלפי הזכרון

יתרונות המשחק:

אפשרות להתאמה של שני קלפים או שלושה קלפים ליצירת הסדרה.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים את התמונה לגב הקלפים
 • בוחרים את התמונה או הצבע לצד השני של הקלפים
 • בוחרים האם להציג תמונות או טקסט בכל קלף בזוגות
 • בוחרים מספר קלפים וחלוקה לקבוצות
 • שומרים את משחק הזיכרון ומשתפים

נקודות נוספות במשחק זיכרון

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור תמונות לגב הקלף או לתחתיתו
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים
 • ניתן להציג את הזוגות בקבוצות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
ClapLab logo

זיכרון

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

במשחק מוצגים קלפים הפוכים
בוחרים קלף ומחפשים את הקלף המקביל אליו
לאחר מציאת זוג מחפשים את הזוג הבא
על לסיום כל קלפי הזכרון

יתרונות המשחק:

אפשרות להתאמה של שני קלפים או שלושה קלפים ליצירת הסדרה.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים את התמונה לגב הקלפים
 • בוחרים את התמונה או הצבע לצד השני של הקלפים
 • בוחרים האם להציג תמונות או טקסט בכל קלף בזוגות
 • בוחרים מספר קלפים וחלוקה לקבוצות
 • שומרים את משחק הזיכרון ומשתפים

נקודות נוספות במשחק זיכרון

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור תמונות לגב הקלף או לתחתיתו
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים
 • ניתן להציג את הזוגות בקבוצות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן
קטן-בינוני
בינוני
דילוג לתוכן