facebook

תשע בריבוע

ClapLab logo

תשע בריבוע

ClapLab logo
מוצאים את התשובה הנכונה בקוביות שבריבוע

הסבר על המשחק

יש להשלים את כל המרובע על ידי תשובות נכונות
לשאלות שנפתחות אחת אחרי השניה. עד למענה על כל השאלות שבריבוע הקסם
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

4-בינוני-גדול

מתאים לגיל בינוני - בוגר

יתרונות המשחק:

1
אפשרות לשאלת טקסט או תמונה (או שילוב בניהן).
2
אפשרות להקראה לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים האם להעלות תמונות לתשובות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע לריבועים
 • בוחרים צבע לתשובה נכונה ולשאלה הנוכחית
 • שומרים את משחק תשע בריבוע ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תשע בריבוע

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור מיקום לריבוע הקסם
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

תשע בריבוע

מוצאים את התשובה הנכונה בקוביות שבריבוע

הסבר על המשחק

יש להשלים את כל המרובע על ידי תשובות נכונות
לשאלות שנפתחות אחת אחרי השניה. עד למענה על כל השאלות שבריבוע הקסם

יתרונות המשחק:

אפשרות להקראה לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים האם להעלות תמונות לתשובות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע לריבועים
 • בוחרים צבע לתשובה נכונה ולשאלה הנוכחית
 • שומרים את משחק תשע בריבוע ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תשע בריבוע

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור מיקום לריבוע הקסם
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

תשע בריבוע

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

יש להשלים את כל המרובע על ידי תשובות נכונות
לשאלות שנפתחות אחת אחרי השניה. עד למענה על כל השאלות שבריבוע הקסם

יתרונות המשחק:

אפשרות להקראה לשאלה ולתשובה הנכונה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מזינים ומקלידים שאלות ותשובות
 • בוחרים האם להעלות תמונות לתשובות
 • בוחרים צבעי טקסט וצבעי רקע לריבועים
 • בוחרים צבע לתשובה נכונה ולשאלה הנוכחית
 • שומרים את משחק תשע בריבוע ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תשע בריבוע

 • ניתן להוסיף הקלטות לשאלה ולתשובה
 • ניתן לבחור מיקום לריבוע הקסם
 • ניתן לעצב את המשחק ולבחור צבעים ומיקומים באופן חופשי
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן