facebook

סווייפ

ClapLab logo

סווייפ

ClapLab logo
מזיזים את החידה לתשובה הנכונה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה או תמונה במרכז
הם צריכים להסיט את השאלה אל התשובה הנכונה
למעלה משמאל או מימין ולענות על שאלת הטריוויה.
טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

שמע

אפשרות להקלטה

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגלאים

יתרונות המשחק:

1
שאלות בטקסט או בתמונות
2
אפשרות לשני צדדי תשובה או לשלושה.
3
ללא הגבלת כמות השאלות.

איך יוצרים משחק טריוויה סוויפ?

 • בוחרים האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • מזינים את השאלות והתשובות ומסמנים את התשובה הנכונה לכל שאלה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • בוחרים האם להקליט שאלות ותשובות לשחקנים
 • שומרים את משחק הטריוויה סוויפ ומשתפים

נקודות נוספות במשחק סוויפ

 • ניתן להעלות הקלטות
 • ניתן לבחור תמונות במקום השאלות או התשובות
 • ניתן לבחור האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • ללא הגבלה במספר השאלות

תפזורת

ClapLab logo

מוצאים את הביטויים המסתתרים בתפזורת 3 רמות קושי​

הסבר על המשחק

השחקנים צריכים למצוא ביטויים ומילים המסתתרים בתוך התפזורת
בצד מופיע בנק המילים שמציג את המילים שצריך למצוא
לאחר שימצאו כל המילים המשחק יסתיים בהצלחה

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

יחידני

משחק יחידני

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1

יצירה אוטומטית של התפזורת וכל שחקן מקבל טבלה מעורבבת מחדש

2

בחירה ברמת משחק משתנה קל | בינוני | קשה עם אפשרות לרמה ההתחלתית.

3

בחירת עיצוב לתפזורת צבעים, גודל הטבלה וכמובן המילים לחיפוש

איך יוצרים את המשחק?

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים

נקודות נוספות במשחק תפזורת

 • באיזור עריכת השאלות מזינים את המילים שיופיעו בתפזורת
 • ניתן לשלב תמונות כשאלות בבנק המילים
 • במסך הראשי בוחרים צבעים ומיקומים לטבלת התפזורת
 • שומרים את משחק התפזורת ומשתפים
Trivia

טריוויה

ClapLab logo

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

שעשועון הטריוויה המוכר בו יכולים לשחק 2-4 קבוצות.
מטרת המשחק לצבור כמה שיותר נקודות.
לכל קבוצה יש אפשרות להשתמש בעזרים
פעם אחת ברמז, בחבר טלפוני ובצמצום 50% מהתשובות (חמישים חמישים)

טקסט

אפשרות לשילוב טקסט

מדיה

אפשרות לשילוב מדיה

קבוצתי

משחק קבוצתי

6-קטן-בינוני-גדול

מתאים לכל הגילאים

יתרונות המשחק:

1
2

שלושה גלגלי הצלה אפשריים.

מספר קבוצות גמיש.

3

אפשרות להגבלת זמן לשאלה.

איך יוצרים את המשחק?

 • מקלידים שאלות
 • מקלידים תשובה נכונה ותשובות לא נכונות (מסיחים)
 • משייכים את השאלות למשחק שיוצרים
 • בקישור המשחק בוחרים את שמות הקבוצות
 • בוחרים האם סדר רנדומלי או קבוע לשאלות
 • מפעילים את המשחק מול הקבוצות המתחרות
 • עונים על שאלות, בוחרים "עזרה", משחקים ונהנים!

נקודות נוספות במשחק טריוויה

 • לאיזור השאלות הנבחרות מוסיפים שאלות סגורות בלבד
 • ניתן לשחק ולעצור את המשחק בכל זמן שרוצים
 • מומלץ להתאים שאלות לרמת השחקנים
 • מצריך כמות שאלות גמישה ולא מחייבת
 • משחק מבוסס ידע
ClapLab logo

סווייפ

מזיזים את החידה לתשובה הנכונה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה או תמונה במרכז
הם צריכים להסיט את השאלה אל התשובה הנכונה
למעלה משמאל או מימין ולענות על שאלת הטריוויה.

יתרונות המשחק:

אפשרות לשני צדדי תשובה או לשלושה.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • מזינים את השאלות והתשובות ומסמנים את התשובה הנכונה לכל שאלה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • בוחרים האם להקליט שאלות ותשובות לשחקנים
 • שומרים את משחק הטריוויה סוויפ ומשתפים

נקודות נוספות במשחק סוויפ

 • ניתן להעלות הקלטות
 • ניתן לבחור תמונות במקום השאלות או התשובות
 • ניתן לבחור האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • ללא הגבלה במספר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
ClapLab logo

סווייפ

משתתפים בחידון טריוויה ונעזרים בגלגלי הצלה

הסבר על המשחק

לשחקנים מוצגת שאלה או תמונה במרכז
הם צריכים להסיט את השאלה אל התשובה הנכונה
למעלה משמאל או מימין ולענות על שאלת הטריוויה.

יתרונות המשחק:

אפשרות לשני צדדי תשובה או לשלושה.

איך יוצרים את המשחק?

 • בוחרים האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • מזינים את השאלות והתשובות ומסמנים את התשובה הנכונה לכל שאלה
 • במסך הראשי בוחרים צבעים, גודל פונט וצבעים לשאלות והתשובות
 • בוחרים האם להקליט שאלות ותשובות לשחקנים
 • שומרים את משחק הטריוויה סוויפ ומשתפים

נקודות נוספות במשחק סוויפ

 • ניתן להעלות הקלטות
 • ניתן לבחור תמונות במקום השאלות או התשובות
 • ניתן לבחור האם יש שתיים או שלוש תשובות אפשריות
 • ללא הגבלה במספר השאלות
טקסט אפשרות לשילוב מלל
אפשרות (להוסיף את המילה "לשילוב"?) הקלטה
יחידני
קטן-בינוני
בינוני
4-בינוני-גדול בינוני-גדול
גדול
דילוג לתוכן